staywet dive base


Agia Pelagia
  • Mononaftis - Agia Pelagia - Crete

  • STAY WET diving center
  • Mononaftis - Agia Pelagia
  • PO Box 137
  • 71500 Heraklion
  • Crete - Greece
  • +30 6944-690.152


-->